قرمز سبز آبي خاکستري
هركه بسيار ياد خداوند ـ عزّوجلّ ـ كند، خداوند، دوستش خواهد داشت، و هركه بسيار ياد خدا كند، برايش دو برائت نامه نوشته خواهد شد : برائتي از دوزخ و برائتي از نفاق . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت